Ankieta dla kursu "Kampania promocyjna w sieci"

Dane z ankiety pomogą dokonać optymalizacji przekazu w ramach kursu