Już jest dostępny nowy minikurs "Sprzedaż towarów fizycznych poprzez sklep internetowy"

Już jest dostępny nowy minikurs "Sprzedaż towarów fizycznych poprzez sklep internetowy"

Kampania promocyjna w sieci - Promocja cyfrowa w kilku krokach - Kurs UO UW

XII edycja kursu

Odtwórz wideo

Kurs "Kampania promocyjna w sieci - Promocja cyfrowa w kilku krokach" na Uniwersytecie Otwartym UW poprowadzi Cię krok po kroku przez kolejne etapy uruchomienia promocji w sieci w postaci kampanii promocyjnej. Otrzymasz dostęp do 8 modułów tematycznych praktycznej wiedzy, instrukcji, przykładów i rozwiązań dla realizacji działań promocyjnych w sieci dla 3 najbardziej popularnych e-produktów w sieci.

Tematy kursu

Wprowadzenie

 • Instrukcja obsługi platformy
  17:08
 • Harmonogram kursu
 • Program kursu
  11:51
 • Zasady zaliczenia kursu
 • Certyfikat UO UW
 • Zaproszenie do grupy na Facebooku

MODUŁ 1 – Podstawy działalności marketingowo-promocyjnej
W tym module zapoznasz się z podstawami podjęcia działalności marketingowo-promocyjnej w sieci, w tym przede wszystkimi ze strategicznym znaczeniem systemu promocji

 • Lekcja 1 – Podstawowe działania marketingowe
  15:58
 • Lekcja 2 – Pozycja systemu promocji w systemie e-commerce
  09:37
 • Lekcja 3 – Strategiczne znaczenie systemu promocji
  06:32
 • Lekcja 4 – 5 kluczowych zasad w działalności marketingowo-promocyjnej
  15:58
 • Lekcja 5 – Podsumowanie
 • Do pobrania – Moduł 1 – Materiały dydaktyczne

MODUŁ 2 – Podstawowe pojęcia e-marketingowe
W tym module zapoznasz się z podstawowymi pojęciami e-marketingowymi, których właściwe zrozumienie pozwoli Ci podejmować lepsze decyzje marketingowo-promocyjne

 • Lekcja 1 – Pojęcie strategii e-marketingowej
  06:49
 • Lekcja 2 – Pojęcie ścieżki marketingowej
  10:37
 • Lekcja 3 – Pojęcie kanału promocyjnego
  08:00
 • Lekcja 4 – Segmentacja rynku + Profil podstawowy klienta
  12:11
 • Lekcja 5 – Profil USP klienta
  16:02
 • Lekcja 6 – Cele marketingowo-promocyjne
  13:48
 • Lekcja 7 – Pojęcie contentu
  14:58
 • Lekcja 8 – Pojęcie infrastruktury
  06:08
 • Lekcja 9 – Pojęcie kreacji reklamowej
  05:54
 • Lekcja 10 – Plan e-marketingowy
  13:50
 • Lekcja 11 – Szablon realizacji kampanii promocyjnej
  07:12
 • Lekcja 12 – Podstawowe etapy realizacji kampanii promocyjnej
  11:19
 • Lekcja 13 – Podsumowanie
 • Do pobrania – Moduł 2 – Materiały dydaktyczne

MODUŁ 3 – Cele kampanii i bazowa struktura promocji
W tym module dowiesz się, jak wybrać odpowiedni cel marketingowo-promocyjny wraz odpowiednim miernikiem liczbowym oraz jak wygląda bazowa struktura promocji dla każdego z celów

 • Lekcja 1 – Przegląd kluczowych pojęć i narzędzi
  13:03
 • Lekcja 2 – Studium przypadku – Reklama na FB
  44:55
 • Lekcja 3 – Kryteria oceny kampanii
  15:30
 • Lekcja 4 – Znaczenie kampanii promocyjnych
  07:26
 • Lekcja 5 – Zasady konstrukcji kampanii promocyjnej
  06:04
 • Lekcja 6 – Wybór celu kampanii promocyjnej
  13:53
 • Lekcja 7 – Podstawowe modele rozliczeniowe
  18:25
 • Lekcja 8 – Popularne działania marketingowo-promocyjne
  13:32
 • Lekcja 9 – Cele w bazowych kanałach promocji
  12:45
 • Lekcja 10 – Bazowa struktura promocji
  18:36
 • Lekcja 11 – Znaczenie profilu klienta dla struktury promocji
  07:45
 • Lekcja 12 – Szablon bazowej struktury promocji
  03:34
 • Lekcja 13 – Studium przypadku – Bazowa struktura promocji
  23:09
 • Lekcja 14 – Podsumowanie
 • Do pobrania – Moduł 3 – Materiały dydaktyczne
 • Ćwiczenie: Bazowa struktura promocji

MODUŁ 4 – Infrastruktura do promocji – strona lądowania
W tym module dowiesz się, jakie są różne rodzaje stron lądowania, jak wybrać stronę lądowania pod cel marketingowo-promocyjny oraz jako optymalizować strony lądowania

 • Lekcja 1 – Konstrukcja strony lądowania
  13:00
 • Lekcja 2 – Strona główna
  23:57
 • Lekcja 3 – Strona kategorii
  27:24
 • Lekcja 4 – Strona produktowa
  20:37
 • Lekcja 5 – Strona contentowa
  21:31
 • Lekcja 6 – Strona dedykowana
  21:39
 • Lekcja 7 – Studium przypadku – Kampania mbank.pl
  15:18
 • Lekcja 8 – Studium przypadku – Kampania ing.pl
  22:48
 • Lekcja 9 – Cele kampanii a strona lądowania
  15:21
 • Lekcja 10 – Optymalizacja strony lądowania
  21:18
 • Lekcja 11 – Kluczowe elementy strony lądowania
  08:25
 • Lekcja 12 – Przykład optymalizacji strony produktowej
  07:06
 • Lekcja 13 – Przykład optymalizacji strony contentowej
  11:17
 • Lekcja 14 – Wzór dedykowanej strony lądowania
  05:06
 • Lekcja 15 – Instrukcja budowy strony lądowania
  46:18
 • Lekcja 16 – Studium przypadku – Social selling
 • Lekcja 17 – Studium przypadku – Kampania ing.pl – 2
 • Lekcja 18 – Podsumowanie
 • Do pobrania – Moduł 4 – Materiały dydaktyczne
 • Ćwiczenie: Dedykowana strona lądowania

MODUŁ 5 – Przekazy i kreacje reklamowe
W tym module dowiesz się, jak tworzyć kreacje reklamowe w kluczowych kanałach promocji (Google, Facebook) przy zachowaniu korelacji ze stroną lądowania i danymi meta

 • Lekcja 1 – Kluczowe elementy korelacji
  11:29
 • Lekcja 2 – Google wyszukiwarka – Świadomość
  17:51
 • Lekcja 3 – Google wyszukiwarka – Decyzja
  17:17
 • Lekcja 4 – Google wyszukiwarka – Działanie
  13:36
 • Lekcja 5 – Facebook – Kreacje reklamowe
  11:32
 • Lekcja 6 – Facebook – Świadomość
  22:03
 • Lekcja 7 – Facebook – Decyzja
  16:34
 • Lekcja 8 – Facebook – Działanie
  16:47
 • Lekcja 9 – Google display – Kreacje reklamowe
  20:24
 • Lekcja 10 – Google display – Świadomość
  09:21
 • Lekcja 11 – Google display – Decyzja
  08:13
 • Lekcja 12 – Google display – Działanie
  09:28
 • Lekcja 13 – Podstawowe narzędzia do kreacji
  18:12
 • Lekcja 14 – Podsumowanie
 • Do pobrania – Moduł 5 – Materiały dydaktyczne

MODUŁ 6 – Uruchomienie kampanii promocyjnej
W tym module dowiesz się, jak wybrać odpowiedni kanał promocyjny oraz jak zaprojektować pełną kampanię za pomocą szablonu realizacji kampanii promocyjnej

 • Lekcja 1 – Ocena potencjału reklamowego
  11:27
 • Lekcja 2 – Ocena potencjału serwisu Facebook
  43:27
 • Lekcja 3 – Ocena potencjału wyszukiwarki Google
  40:16
 • Lekcja 4 – Ocena potencjału sieci displayowej Google
  24:13
 • Lekcja 5 – Wzorzec szablonu kampanii na świadomość
  31:40
 • Lekcja 6 – Wzorzec szablonu kampanii na decyzję
  16:43
 • Lekcja 7 – Wzorzec szablonu kampanii na działanie
  21:03
 • Lekcja 8 – Kampania promocyjna w spojrzeniu całościowym – akademiaanalytics.pl
  38:39
 • Lekcja 9 – Kampania promocyjna w spojrzeniu całościowym – cosslodkiego.com.pl
  35:22
 • Lekcja 10 – Ocena skuteczności kampanii promocyjnej
  50:37
 • Lekcja 11 – Podsumowanie
 • Do pobrania – Moduł 6 – Materiały dydaktyczne

MODUŁ 7 – Kampania promocyjna od strony technicznej
W tym module dowiesz się, jakie kroki techniczne trzeba wykonać, aby uruchomić proste kampanie promocyjne w kluczowych kanałach promocji

 • Lekcja 1 – Bazowe kanały promocji – Formaty i targetowanie
  21:06
 • Lekcja 2 – Prosta kampania w sieci wyszukiwania Google
  36:10
 • Lekcja 3 – Prosta kampania w sieci displayowej Google
  38:54
 • Lekcja 4 – Prosta kampania w serwisie Facebook + Instagram
  45:46
 • Lekcja 5 – Prosta kampania w serwisie LinkedIn
  29:29

MODUŁ 8 – Optymalizacja działań promocyjnych
W tym module dowiesz się, jak optymalizować swoje kampanie promocyjne po stronie różnych elementów szablonu realizacji kampanii

 • Lekcja 1 – Przykłady kampanii displayowych
  18:42
 • Lekcja 2 – Przykłady kampanii e-mail marketingowych
  25:11
 • Lekcja 3 – Przykłady kampanii w serwisie LinkedIn
  14:59
 • Lekcja 4 – Przykład optymalizacji oferty
  11:58
 • Lekcja 5 – Przykład budowy profilu klienta
  10:49
 • Lekcja 6 – Przykład działań remarketingowych
  13:04
 • Lekcja 7 – Remarketing i mierzenie konwersji – Facebook + Instagram
  23:05
 • Lekcja 8 – Remarketing i mierzenie konwersji – Google
 • Lekcja 9 – Remarketing i mierzenie konwersji – LinkedIn

Kompetencje marketingowe

Podstawowe umiejętności związane z realizacją działań marketingowo-promocyjnych

Co zawiera kurs?

 • webinary na żywo - 11 spotkań
 • 8 modułów tematycznych
 • 84 lekcji treściowych
 • 78 prezentacji wideo (ponad 24 godzin zegarowych)
 • schematy i grafiki dydaktyczne
 • dostęp do dedykowanej platformy treningowej
 • szablony dydaktyczne
 • materiały dydaktyczne PDF
 • formularz szybkich pytań w ramach wsparcia
 • dostęp nielimitowany
 • bezpłatne aktualizacje

Czego się nauczę?

 • wybór celu kampanii (świadomość, decyzja, działanie) i budżetu
 • wybór kanałów promocji pod kątem celu i budżetu
 • wybór produktów do promocji pod kątem celu i kanałów
 • przygotowanie infrastruktury do promocji (strona lądowania) pod kątem celu i kanałów
 • przygotowanie kampanii od strony merytorycznej (tekst + grafika)
 • powiązanie infrastruktury z systemami zewnętrznymi (np. analityka, e-mail)
 • uruchomienie kampanii zgodnie z wybranym celem i budżetem
 • monitorowanie i ocena skuteczności przeprowadzonej kampanii (np. pod kątem konwersji)

Dla kogo kurs?

 • jeśli chcesz promować towary fizyczne i kierować użytkownika na swój sklep internetowy
 • jeśli chcesz promować usługi i kierować użytkownika na swój serwis internetowy
 • jeśli chcesz promować produkty cyfrowe i kierować użytkownika na swój serwis internetowy
 • jeśli chcesz nauczyć się budować system promocji dla swojego biznesu
 • jeśli chcesz nauczyć się projektować i wdrażać kampanie promocyjne dla różnych celów marketingowo-promocyjnych (świadomość, decyzja, działanie)
 • jeśli chcesz nauczyć się budować współczesne strony lądowania dla swoich kampanii promocyjnych

O autorze kursu

dr Przemysław Jóskowiak
Dyrektor generalny w EECOM
Dyrektor generalny w EECOM - European Institute for E-commerce --- Założyciel EECOM (European Institute for E-commerce), właściciel Stratego24, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, autor kursów know-how “E-biznes w praktyce”, “E-marketing w praktyce”, “Business & Management”, “E-commerce w praktyce”, “Kampania promocyjna w sieci”, “Social media w e-commerce”, “WordPress w e-commerce” oraz podręczników know-how dla firm i biznesów o budowie profesjonalnej prezencji w sieci, wykładowca UW i UO UW, ekspert Inkubatora UW
0
TWÓJ KOSZYK
 • Koszyk jest pusty.